Нашата компанија учествуваше во Салата за предавања за безбедност на производството во индустриската и трговската индустрија

2023-12-22

Денес, ние Henan Shuangxin противпожарна опрема за производство на копродукции, Ltd. учествувавме во градскиотиндустриска и трговска индустрија безбедност производство предавална сала, што е многу значајна можност за учење. Преку ова предавање не само што длабоко ја сфативме важноста на безбедното производство, туку научивме и многу практични знаења и вештини.Најпрво, експертите во предавалната детално ја запознаа моменталната состојба и предизвиците на безбедносното производство во индустријата и трговската индустрија, како и соодветните закони и прописи. Преку едноставно објаснување, имаме појасно разбирање за важноста на безбедноста на производството, како нашататопови за маглаработилница и да ги разберат одговорностите и обврските што треба да ги преземат претпријатијата во безбедноста на производството. Овие знаења даваат важни насоки и основа за нашата идна работа.Второ, предавалната исто така покани голем број стручни и технички персонал да дадат длабинско објаснување за технологијата и мерките за безбедно производство. Во комбинација со практични случаи, какопиштол за забипроизводствениот процес, тие ги детализираа безбедносните опасности кои можат да се сретнат во процесот на производство и како да се спречат и да се справат со овие опасности преку научни методи и технички средства. Ова техничко знаење има директно водечко значење за производството и управувањето со нашата фабрика, и ние секако ќе ги примениме овие знаења во практична работа за да го подобриме нашето ниво на безбедност на производството.Покрај тоа, предавалната организираше и вежби на лице место и теренски посети, така што ние лично ја почувствувавме примената на безбедносната технологија за производство и практични резултати. Со учество во овие активности, ние не само што го продлабочуваме нашето разбирање за знаењето за безбедноста на производството, туку и ја подобруваме сопствената свесност за безбедноста и способностите за одговор при итни случаи. Овие практични активности ни беа од голема корист, но исто така ни овозможија подлабоко да ја разбереме важноста и итноста на работата за безбедност на производството.


Преку проучувањето на халата за производство на безбедност, не само што го зголемивме нашето знаење, туку и ја инспириравме нашата решеност дополнително да го подобриме нивото на безбедносно производство. Ќе продолжиме да го зајакнуваме проучувањето и разбирањето на знаењето за безбедноста на производството, постојано да го подобруваме и усовршуваме нашиот систем за управување со безбедноста на производството и ќе се стремиме да создадеме безбедна, стабилна и хармонична средина за производство. Ние веруваме дека само со добра работа на безбедно производство можеме да ја обезбедиме безбедноста на животот и здравјето на вработените, а исто така да обезбедиме одржлив развој и долгорочен просперитет на претпријатието. Ајде да работиме заедно за да изградиме безбедно производство на подобро утре и да се стремиме!